Đăng nhập Tiếng Việt

Đồng hồ nền

Đồng hồ nền giống hình nền cũ, chỉ khác chúng thể hiện thêm cả thời gian! Đồng hồ nền được thiết kế dưới dạng tệp .wcz đặc biệt cho phép làm tươi lại màn hình nền mỗi phút để hiển thị đúng thời gian hiện tại.

1. Cài đặt ứng dụng hỗ trợ đồng hồ nền

2. Browse clocks

Đồng hồ nền
When You Are In Love
Patek Philippe Watch

Người thiết kế

Nếu bạn có kinh nghiệm thiết kế đồ họa và biết một chút về lập trình, hãy đọc cách tạo đồng hồ nền.