Đăng nhập Tiếng Việt

Đồng hồ nền
Đồng hồ nền 

The Family of Colors

1. Cài đặt ứng dụng hỗ trợ đồng hồ nền
2. Tải tệp WCZ:

Vlad Gerasimov 11 Tháng Sáu 2009
Blue and Red make Purple!

← Rainbow Butterfly The Knight and the Lady →

Ý kiến {11}

shay 11 Tháng Sáu 2009
This is just so cute and cheerful! Love it :D

ojler 12 Tháng Sáu 2009
ыыы

Fiorema 13 Tháng Sáu 2009
Wonderfullllllll!!!

ryan 28 Tháng Chín 2009
what are the families of color yellow and their meanings

Amanda 25 Tháng Một 2011
Demasiado lindo <3

zzz 8 Tháng Tư 2014
zzz

Leti 11 Tháng Sáu 2009
CUTE!!!

Anyta 12 Tháng Sáu 2009
Like it!!! what about one with all of them like a pantone!!!

Daerwen 1 Tháng Chín 2009
My favourite of the three ;) Nice idea.

sez 18 Tháng Mười 2010
so cute:) could i use them when i teach colors to my students?:))

mira 12 Tháng Một 2014
nice site

Đăng ý kiến

1 2 3 4 5 6