Đăng nhập Tiếng Việt

Nâng cấp phiên bản người dùng 

Visible Light

Kích thước ảnh Độ phân giải Kích thước Giá

S

2000x1250 27.8" x 17.4" (72dpi)
6.7" x 4.2" (300dpi)
$29 Mua với Paypal

M

4000x2500 55.6" x 34.7" (72dpi)
13.3" x 8.3" (300dpi)
$49 Mua với Paypal

L

8000x5000 111.1" x 69.4" (72dpi)
26.7" x 16.7" (300dpi)
$79 Mua với Paypal

Mua quyền sử dụng nâng cao để sử dụng hình của Vladstudio cho các dự án kinh doanh, như sách, website, CD/DVD, thẻ kinh doanh, quảng cáo,... Quyền sử dụng nâng cao gồm:

Xin hãy đọc Thỏa thuận sử dụng trước khi mua. Nếu có thắc mắc, xin hãy liên lạc.

Visible Light

Hình nền
Gửi thiệp điện tử
Chơi ghép hình
Đặt làm hình nền đồng hồ
Sữ dụng làm hình nền Facebook
Mua ngay