Přihlásit Česky

Tapety na plochu 

Crest of Waves

Size: Počítače Mobilní zařízení Apple Android 2 monitory 3 monitory

800x6001024x7681152x8641280x9601280x10241400x10501440x9601600x12001920x14401024x600*1280x8001366x768*1440x900*1600x900*1680x1050*1920x1080*1920x1200*2560x1440*2560x1600*2880x1800*3840x2160*5120x2880*
120x160128x97128x128128x160132x176160x128174x136176x176176x192176x208176x220208x144208x208220x176240x160240x240240x260240x300240x320320x240320x480352x416360x480360x640480x272480x320480x360480x640480x800540x960640x360640x480640x960640x1136720x1280768x1280800x480800x600800x960800x1280854x440854x480854x960960x540960x640960x800960x8541024x600*1024x10241080x9601080x19201125x2436*1136x6401280x7201280x7681280x8001440x12801920x1200*2048x2048
iPhoneiPhone RetinaiPhone 5iPadiPhone 7 PlusiPhone X*iPhone 5 (L)MacBook AiriMac 21"*Cinema 24"*iPad RetinaiMac 27"*Cinema 30"*MacBook Retina*iMac Retina 5K*

Note - for most Android phones, you need a wallpaper twice as wide as your screen.

HTC Desire CNexus 7, Galaxy S3Nokia Lumia 920Galaxy S2, Nokia Lumia 820NookGalaxy NoteSony Xperia UKindle Fire*HTC One SNexus 7 (L), Galaxy S3 (L)Nokia Lumia 920 (L)Kindle Fire HD, Asus TransformerGalaxy Nexus, HTC One XKindle Fire HD 8.9"*
2048x768*2304x864*2560x800*2560x960*2560x1024*2560x1280*2732x768*2800x1050*2880x900*2880x960*3200x900*3200x1200*3360x1050*3840x1080*3840x1200*3840x1440*5120x1440*5120x1600*
1024x768x2_1*1152x864x2_1*1280x800x2_1*1280x960x2_1*1280x1024x2_1*1366x854x2_1*1400x1050x2_1*1440x900x2_1*1440x1080x2_1*1600x1000x2_1*1600x1200x2_1*1680x1050x2_1*1920x1080x2_1*1920x1200x2_1*1920x1440x2_1*2560x1440x2_1*2560x1600x2_1*
1024x768x2_2*1152x864x2_2*1280x800x2_2*1280x960x2_2*1280x1024x2_2*1366x854x2_2*1400x1050x2_2*1440x900x2_2*1440x1080x2_2*1600x1000x2_2*1600x1200x2_2*1680x1050x2_2*1920x1080x2_2*1920x1200x2_2*1920x1440x2_2*2560x1440x2_2*2560x1600x2_2*
3072x768*3456x864*3840x800*3840x960*3840x1024*4098x768*4200x1050*4320x900*4320x960*4800x900*4800x1200*5040x1050*5760x1080*5760x1200*5760x1440*7680x1440*7680x1600*
1024x768x3_1*1152x864x3_1*1280x800x3_1*1280x960x3_1*1280x1024x3_1*1366x854x3_1*1400x1050x3_1*1440x900x3_1*1440x1080x3_1*1600x1000x3_1*1600x1200x3_1*1680x1050x3_1*1920x1080x3_1*1920x1200x3_1*1920x1440x3_1*2560x1440x3_1*2560x1600x3_1*
1024x768x3_2*1152x864x3_2*1280x800x3_2*1280x960x3_2*1280x1024x3_2*1366x854x3_2*1400x1050x3_2*1440x900x3_2*1440x1080x3_2*1600x1000x3_2*1600x1200x3_2*1680x1050x3_2*1920x1080x3_2*1920x1200x3_2*1920x1440x3_2*2560x1440x3_2*2560x1600x3_2*
1024x768x3_3*1152x864x3_3*1280x800x3_3*1280x960x3_3*1280x1024x3_3*1366x854x3_3*1400x1050x3_3*1440x900x3_3*1440x1080x3_3*1600x1000x3_3*1600x1200x3_3*1680x1050x3_3*1920x1080x3_3*1920x1200x3_3*1920x1440x3_3*2560x1440x3_3*2560x1600x3_3*

Vlad Gerasimov 18 Duben 2004
Water of lake Baikal, the deepest lake in the world. And the sun... I guess the same sun as you see! :)

← Dva a Měsíc Pozornost →

Komentáře {37}

Son.C.Qi dávno
:-)

mchkewlr dávno
This is my favorite one so far. It's kind of like an ocean of mercury or something! (y)

charlie dávno
I like how people can call water "sexy." Oh, well. It is sexy!

Omid dávno
Charming

dávno
Ààà... Áàéêàë.. Ðàé, çàìå÷àòåëüíî.. Î÷åíü :-) Êàçàëîñü áû, âñåãî ëèøü âîäà, à - êàê æèâàÿ.. Àâòîð, âû ãåíèàëåí : )

MO-P dávno
;-) Gangsta!

Maryam dávno
real soothin... nice JoB! :)

djkowall dávno
lovely and soothing :-)

Ela dávno
soothing

Vlad Gerasimov dávno
Nope, Mike, this is Listvyanka.

César Osorio dávno
soothing. saludos desde México

vicflo dávno
Calming and in its own way...sexy (Y)

brittany dávno
nice...very ralaxing...very peaceful...(L)

joe 19 Únor 2008
HEY

mate 10 Květen 2008
Is this real photo... or made in 3ds max, maya or sth like that ?

darklady1453 28 Září 2009
so beautiful.....

Ivan 13 Březen 2010
very good

1 Srpen 2011
;)

crys dávno
it's cool

Ali dávno
excellent ;-)

amanda dávno
mystical yet soothing (Y)

AZIDEZ dávno
GREAT

A S U R A dávno
Relaxing! Good Job! (Y)

nona dávno
pure sexy. silky as they stated was my first thought. must be heaven.

moongazer03 dávno
perfect. y? maybe.. but absolutely perfect.

WOW dávno
JUST WOW

Amin dávno
Good:-O

Sue dávno
Looks silky smooth. ;-)

mike dávno
I Love this! I can guess - this is water near village Vydrion on Baikal! ;-)

Magaly dávno
Nice :-)

laith dávno
really its sooo amazing...so wonderfull...

dávno
just so u dont get all good comments: i dont like it

saran dávno
excellent!! feel the smoothness :-)

Hadi 25 Duben 2008
beautiful mind !)

Rit@ 10 Květen 2008
isn't bad.. I'm kidding it's great :P

Abigail 19 Říjen 2009
It's seriously awesome, but it doesn't look very good on my desktop.

Lynne 22 Leden 2011
What an awesome shot! You have a good eye for the unusual..

Show all comments

Přidat komentář

1 2 3 4 5 6